Novinka - Vysýpanie žľabom

10.08.2011 22:09

Možnosť výsypu betónu z bádie cez žľab. Táto možnosť sa uplatní pri betónovaní väčších plôch, pri zalievaní betónových tvárnic v blízkodti stien a oporných múrov, atď. Príklad použitia na obrázku.

Vyhľadávanie

Kontakt

Rehuš Trans, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1602/10
Bratislava
851 10
Prevádzka:
Petržalka Dolnozemská 13
Areál Ladcebeton
Kontakt:
0903 941 909
0908 950 475
Fakturačné oddelenie :
0903347795